Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR

Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi bin Shafii                                                                                                                                            
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri bin Ahmad
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

Jawatankuasa
Catatan
Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR

Penyelaras Kecemerlangan UPSR/SU Kurikulum                                         
Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff
Semua guru subjek UPSR tahun 6
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pn Zalina bt Mat Zin


       1.       Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dibuat berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum Sekolah menyokong penuh semua program peningkatan akademik ini yang berfokus ke arah kecemerlangan dan ketrampilan pelajar .
       2.       Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik menjadi nadi yang membantu semua panitia dalam merancang dan melaksanakan program akademik .
       3.       Skop program kecemerlangan akademik ini mestilah membantu murid mengingat dan menguasai fakta dan maklumat asas dalam topik-topik di dalam mata pelajaran , menajamkan kemahiran berfikir pelajar supaya item-item aras kognitif tinggi boleh dikuasai , meningkatkan kemahiran berkomunikasi terutamanya melalui penulisan , meningkatkan penguasaan dan pemerolehan ilmu pengetahuan , meningkatkan motivasi dan minat untuk terus belajar .
       4.       Program kecemerlangan akademik jangka panjang atau program utama adalah program yang meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan pada masa yang sama meningkatkan ketrampilan murid dan dilaksanakan di dalam kelas sepanjang tahun dengan bimbingan guru. Manakala program jangka pendek adalah program-program yang dirancang dalam tempoh masa yang singkat bagi menyediakan murid untuk peperiksaan awam  yang lebih berfokus kepada latihtubi , pendedahan teknik  dan ’practice make perfect ’ juga ’practice make permanent ’.
       5.       Penglibatan HEM, guru kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan program kecemerlangan  akademik .
       6.       Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki menyediakan kertas cadangan yang relevan dan membuat pelaporan pelaksanaan dan impak program kepada JawatankuasaContact us