Jawatankuasa Kewangan SekolahPengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi bin Shafii
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri bin Ahmad
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

Jawatankuasa
Catatan

Jawatankuasa Kewangan

Pegawai Tadbir Kewangan
Pn Noridayu bt Md Saud
Guru PraSekolah
Che Limah bt Che Mood
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pn Zalina bt Mat Zin
Penyelaras Pusat Sumber
Pn Norhayati bt Wan Husain
Semua Ketua Panitia
Penyelaras Bestari/ICT
Pn Saniza bt Abdullah Sani
Pegawai Aset
En Mohd Fadli b Ismail
Guru Biasiswa/Bantuan
Pn Lailawani binti Nor       1.       Membaca dan memahami pekeliling/surat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari semasa ke semasa.
       2.       Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan, PK Petang,
       3.       Penyelaras Kelas, Guru Kelas dan Kerani.
       4.       Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan
       5.       Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras kelas
       6.       Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank
       7.       Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat       mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan, invois, bil, baucer dan cek)
       8.       Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit
        9.       Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit
      11.   Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JP

PEGAWAI TADBIR KEWANGAN

Nama: Pn. Noridayu binti Md Saud
   Jawatan : Pembantu Tadbir
   Gred Jawatan Semasa: N17
 
    Emel: Petra2krai@gmail.comContact us