Jawatankuasa Pengurusan LaDaP


Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi bin Shafii
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri b Ahmad
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

Jawatankuasa
Catatan
Jawatankuasa LADAP 
(Latihan Dalam Perkhidmatan)

Penyelaras LADAP (Setiausaha)
En Chong Yeong Tsair
Encik Muhammad  Syahmin bin Abdul Aziz
Encik  Alnawawi bin Hussin
Pn Mahiran binti Hassan
Pn Robiah binti Yusoff
Pn Nik Mimi Latifah binti Nik Kasim
Pn  Zalina binti Mat Zin


        1.       Setiap kakitangan samada guru ataupun staf sokongan mestilah sentiasa memajukan dan meningkatkan profesionalisme masing-masing bagi memupuk budaya kerja cemerlang.
        2.       Pihak pengurusan sekolah telah menyediakan platform - platform untuk warga sekolah meningkatkan profesionalisme ini melalui Hari Profesionalisme, Perbincangan Profesional, ‘Buddy Support System , ‘Contact Hours’ dan Lawatan Penandaras  sebagai nilai tambah .
        3.       Semua guru yang menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh bahagian-bahagian KPM perlulah melaporkan secara bertulis melalui minit curai kepada Pentadbir untuk tindakan seterusnya. Jika perlu guru yang pergi berkursus ini hendaklah mengendalikan kursus dalaman ataupun sekurang-kurang memberikan taklimat berkaitan kursus yang dihadiri.
        4.       Skop pengisian perkembangan staf ini mestilah berdasarkan keperluan-keperluan professional guru dan juga keperluan sebagai seorang penjawat awam, oleh sebab itu keutamaan akan diberikan kepada kursus yang berkaitan pedagogi dan ICT.
        5.       Guru-guru yang dikehendaki mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya adalah menjadi tanggungjawab Guru Kanan dan Ketua Panitia untuk melatih guru tersebut bagi mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya. Satu rekod latihan dan pemantauan perkembangan kemahiran mengajar mestilah diurus dengan baik oleh ketua panitia matapelajaran tersebut.
        6.       Semua program perkembangan staf yang dilaksanakan samada peringkat panitia atau peringkat sekolah mestilah dilaporkan sebaik sahaja sesi tersebut selesai dan pelaporan mestilah lengkap dari segi matlamat, objektif, tempat , masa, sasaran , tajuk dan pengisian, profil penceramah dan kajian impak kursus berserta dengan gambar .
        7.       Skop pengisian perkembangan staf ini mestilah berdasarkan keperluan-keperluan professional guru dan juga keperluan sebagai seorang penjawat awam. Oleh sebab itu keutamaan akan diberikan kepada kursus yang berkaitan pedagogi dan ICT.
        8.       Guru-guru yang dikehendaki mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya adalah menjadi tanggungjawab Guru Kanan dan Ketua Panitia untuk melatih guru tersebut bagi mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya. Satu rekod latihan dan pemantauan perkembangan kemahiran mengajar mestilah diurus dengan baik  oleh ketua panitia matapelajaran tersebut .
        9.       Semua program perkembangan staf yang dilaksanakan samada peringkat panitia atau peringkat sekolah mestilah dilaporkan sebaik sahaja sesi tersebut selesai dan pelaporan mestilah lengkap dari segi matlamat, objektif, tempat , masa, sasaran , tajuk dan pengisian, profil penceramah dan kajian impak kursus berserta dengan gambar .Contact us