Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi b Shafii
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri b Ahmad
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid b Che Sof
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

JAWATANKUASA
FUNGSI/PERANAN

Jawatankuasa Unit SPBT

1.    En. Chong Yeong Tsair (K)
2.    Pn.  Siti Zuraini Bt Ahmad
3.    Pn. Robiah Bt Yusoff
4.    Cik.Faiza Bt Fauzi
5.    Pn.Siti Hawa Bt Pakeri
6.   Semua Guru Kelas


1.     Mengagihkan borang SPBT 1 bagi mengenalpasti murid mendapat Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).
2.     Memastikan SPBT diagih kepada semua murid dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan dijaga dengan baik serta ditulis nama murid.
3.     Mengemaskini Borang G semasa pengagihan dan pengembalian atau mengemaskini fail SPBT dari semasa ke semasa.
4.     Memungut kembali Buku Teks pada tarkh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama murid yang tidak mengembalikan/ memulangkan atau merosakkan dan menghilangkan BukuTeks pada akhir tahun dan menyerahkan senarai itu kepada Guru SPBT.
5.     Merekod , mengemaskini dan menyimpan semua stok buku dan inventori di bawah SPBT.
6.     Bertanggungjawab ke atas memesan dan menerima bekalan buku teks di bawah SPBT.
7.     Bertanggungjawab mewujudkan dan menyelenggarakan BOSS.
8.     Bertanggungjawab terhadap pelupusan buku-buku teks dibawah SPBT.

Contact us